Internetowa Szkoła Modlitwy

Menu główne

 
Studnia Jakuba
Jan Krawczyk OCD i Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny

Jezus, zmęczony wędrówką, siedział tego przedpołudnia przy studni zwanej Jakubową. Pił z niej wodę Jakub i jego bliscy, jak również i jego bydło. Tym razem przyszła tam kobieta, która bardzo pragnęła być kochaną, a była samotna. Tej miłości szukała przy boku pięciu mężczyzn, a szósty wcale nie był jej mężem. Była samotna i nie należała do nikogo. Szukała u ludzi miłości, jak szuka się wody w studni. Cóż ją spotkało, gdy u studni Jakuba spotkała Jezusa? To właśnie On zapragnął pić z jej ręki. "Daj mi pić" - rzekł. A po jej tłumaczeniach dodał: "Woda miłości, którą Ja ci dam, stanie się w tobie źródłem tryskającym nieustannie - na wieki". Prosi - aby dać. Pragnie od niej tylko wody - aby dać prawdziwą wodę.

Tą studnią Jakuba jest Pismo Święte i Naśladowanie Chrystusa Tomasza a Kempis. Z tych "studni duchowych" piły i piją całe pokolenia chrześcijan, nie tylko katolików. Błogosławiona ta chwila, kiedy otwierając karty tych Bożych Słów, obok siebie spotkasz Jezusa, proszącego: "Daj Mi pić" (por. J 4).

Przyjdź i pij wodę Słowa Bożego codziennie - w towarzystwie Jezusa, rozmawiając z Jezusem o tym, co chce tobie dać, co chce w tobie zmienić, w co chce, byś uwierzył, o co chce, abyś prosił i co On chce, byś przemienił w swoim życiu. Czas ten jest dla ciebie dalszym etapem drogi głębszego poznania i upodobnienia twojego życia do Jezusa. Celem tego etapu jest ogólne poznanie życia Jezusa Chrystusa, faktów i wydarzeń, bowiem na nich musi się oprzeć twoja wiara.

Teraz Bóg oczekuje od ciebie jedynie tego, abyś: poznał jak najwięcej faktów z życia Jezusa, odkrywał osobowość Jezusa, Jego charakter, sposób myślenia, pytał o jakość swego życia w konteście życia Jezusa.

Skoro Jezus jest Drogą (J 14, 6), to poszczególne rozdziały Ewangelii są jak ścieżki prowadzące i odsłaniające tę jedyną Drogę do Ojca - Jezusa.

Zachęcam cię do wypicia codziennie trzech "kubków" z tej Bożej studni: Psalm, Księga Nowego Testamentu oraz "Naśladowanie Chrystusa". Psalm - jest twoją osobistą modlitwą ustną, modlitwą biblijną i kontemplacyjną. Ewangelia - czytaj ją zwracając uwagę na fakty, choćby najdrobniejsze: usiadł, wyciągnął rękę, wędrował, powiedział. Na podstawie tych faktów przenikaj co Jezus myślał, co czuł, po co coś czynił i mówił. Ewangelia w ten sposób czytana jest rozmyślaniem nad życiem Jezusa. Rozmyślanie jest konieczne, by umieć Go naśladować i upodobnić swoje życie do życia Jezusa. Naśladowanie Chrystusa - jest twoim czytaniem duchowym.

A zatem "... przykładaj się do czytania i nauki. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich" (1 Tm 4, 13-14).

 

Miesiąc I
1. Ps 1 J 1 N cz. I r. I
2. Ps 2 J 2 N cz. I r. II
3. Ps 3 J 3 N cz. I r. III
4. Ps 4 J 4 N cz. I r. IV
5. Ps 5 J 5 N cz. I r. V
6. Ps 6 J 6 N cz. I r. VI
7. Ps 8 J 7 N cz. I r. VII
8. Ps 9 J 8 N cz. I r. VIII
9. Ps 10 J 9 N cz. I r. IX
10. Ps 11 J 10 N cz. I r. X
11. Ps 12 J 11 N cz. I r. XI
12. Ps 13 J 12 N cz. I r. XII
13. Ps 14 J 13 N cz. I r. XIII
14. Ps 15 J 14 N cz. I r. XIV
15. Ps 16 J 15 N cz. I r. XV
16. Ps 17 J 16 N cz. I r. XVI
17. Ps 19 J 17 N cz. I r. XVII
18. Ps 20 J 18 N cz. I r. XVIII
19. Ps 21 J 19 N cz. I r. XIX
20. Ps 23 J 20 N cz. I r. XX
21. Ps 24 J 21 N cz. I r. XXI
22. Ps 25 Łk 1 N cz. I r. XXII
23. Ps 26 Łk 2 N cz. I r. XXIII 1-4
24. Ps 27 Łk 3 N cz. I r. XXIII 5-9
25. Ps 28 Łk 4 N cz. I r. XXIV 1-4
26. Ps 31 Łk 5 N cz. I r. XXIV 5-7
27. Ps 32 Łk 6 N cz. I r. XXV 1-5
28. Ps 33 Łk 7 N cz. I r. XXV 6-11
29. Ps 34 Łk 8 N cz. II r. I 1-4
30. Ps 39 Łk 9 N cz. II r. I 5-8
Miesiąc II
1. Ps 40 Łk 10 N cz. II r. II
2. Ps 41 Łk 11 N cz. II r. III
3. Ps 42 Łk 12 N cz. II r. IV
4. Ps 43 Łk 13 N cz. II r. V
5. Ps 47 Łk 14 N cz. II r. VI
6. Ps 51 Łk 15 N cz. II r. VII
7. Ps 54 Łk 16 N cz. II r. VIII
8. Ps 56 Łk 17 N cz. II r. IX
9. Ps 57 Łk 18 N cz. II r. X
10. Ps 61 Łk 19 N cz. II r. XI
11. Ps 62 Łk 20 N cz. II r. XII 1-8
12. Ps 63 Łk 21 N cz. II r. XII 9-15
13. Ps 65 Łk 22 N cz. III r. I
14. Ps 66 Łk 23 N cz. III r. II
15. Ps 67 Łk 24 N cz. III r. III
16. Ps 70 Mk 1 N cz. III r. IV
17. Ps 71 Mk 2 N cz. III r. V
18. Ps 72 Mk 3 N cz. III r. VI
19. Ps 75 Mk 4 N cz. III r. VII
20. Ps 76 Mk 5 N cz. III r. VIII
21. Ps 77 Mk 6 N cz. III r. IX
22. Ps 79 Mk 7 N cz. III r. X
23. Ps 80 Mk 8 N cz. III r. XI
24. Ps 81 Mk 9 N cz. III r. XII
25. Ps 84 Mk 10 N cz. III r. XIII
26. Ps 85 Mk 11 N cz. III r. XIV
27. Ps 86 Mk 12 N cz. III r. XV
28. Ps 88 Mk 13 N cz. III r. XVI
29. Ps 90 Mk 14 N cz. III r. XVII
30. Ps 91 Mk 15 N cz. III r. XVIII
31. Ps 92 Mk 16 N cz. III r. XIX
Miesiąc III
1. Ps 93 Mt 1 N cz. III r. XX
2. Ps 94 Mt 2 N cz. III r. XXI
3. Ps 95 Mt 3 N cz. III r. XXII
4. Ps 96 Mt 4 N cz. III r. XXIII
5. Ps 97 Mt 5 N cz. III r. XXIV
6. Ps 98 Mt 6 N cz. III r. XXV
7. Ps 99 Mt 7 N cz. III r. XXVI
8. Ps 100 Mt 8 N cz. III r. XXVII
9. Ps 101 Mt 9 N cz. III r. XXVIII
10. Ps 102 Mt 10 N cz. III r. XIX
11. Ps 103 1-14 Mt 11 N cz. III r. XXX
12. Ps 103 15-22 Mt 12 N cz. III r. XXXI
13. Ps 104 Mt 13 N cz. III r. XXXII
14. Ps 106 1-6 Mt 14 N cz. III r. XXXIII
15. Ps 106 40-48 Mt 15 N cz. III r. XXXIV
16. Ps 108 Mt 16 N cz. III r. XXXV
17. Ps 110 Mt 17 N cz. III r. XXXVI
18. Ps 111 Mt 18 N cz. III r. XXXVII
19. Ps 112 Mt 19 N cz. III r. XXXVIII
20. Ps 113 Mt 20 N cz. III r. XXXIX
21. Ps 115 Mt 21 N cz. III r. XL
22. Ps 116 Mt 22 N cz. III r. XLI
23. Ps 117 Mt 23 N cz. III r. XLII
24. Ps 118 Mt 24 N cz. III r. XLIII
25. Ps 119 1-16 Mt 25 N cz. III r. XLIV
26. Ps 119 17-32 Mt 26 N cz. III r. XLV
27. Ps 119 33-48 Mt 27 N cz. III r. XLVI
28. Ps 119 49-64 Mt 28 N cz. III r. XLVII
29. Ps 119 65-80 Dz 1 N cz. III r. XLVIII
30. Ps 119 81-96 Dz 2 N cz. III r. XLIX 1-5

Rozpocząłeś czytanie Dziejów Apostolskich. Czytając je, staraj się uchwycić to, jak Duch Święty działał w życiu pierwszych uczniów, jakimi darami ich napełniał. Obserwuj ich sposób życia i postępowania: Co głosili? Co czynili? Jak żyli? Kiedy i jak się modlili? Jakie znosili cierpienia? Jak ich prowadził Duch Święty? Tak jak działał Duch Święty w życiu swoich uczniów, tak i dziś chce działać w twoim - może nieco inaczej, ale w tym samym kierunku.

Miesiąc IV
1. Ps 119 97-120 Dz 3 N cz. III r. XLIX 6-7
2. Ps 119 121-136 Dz 4 N cz. III r. L
3. Ps 119 137-152 Dz 5 N cz. III r. LI
4. Ps 119 153-160 Dz 6 N cz. III r. LII
5. Ps 119 161-176 Dz 7 N cz. III r. LIII
6. Ps 120 Dz 8 N cz. III r. LIV 1-10
7. Ps 121 Dz 9 N cz. III r. LIV 11-18
8. Ps 122 Dz 10 N cz. III r. LV
9. Ps 123 Dz 11 N cz. III r. LVI
10. Ps 124 Dz 12 N cz. III r. LVII
11. Ps 127 Dz 13 N cz. III r. LVIII
12. Ps 128 Dz 14 N cz. III r. LIX
13. Ps 130 Dz 15 N cz. IV r. I 1-6
14. Ps 131 Dz 16 N cz. IV r. I 7-13
15. Ps 134 Dz 17 N cz. IV r. II
16. Ps 135 Dz 18 N cz. IV r. III
17. Ps 136 Dz 19 N cz. IV r. IV
18. Ps 137 Dz 20 N cz. IV r. V
19. Ps 138 Dz 21 N cz. IV r. VI
20. Ps 139 1-12 Dz 22 N cz. IV r. VII
21. Ps 139 13-24 Dz 23 N cz. IV r. VIII
22. Ps 141 Dz 24 N cz. IV r. IX
23. Ps 142 Dz 25 N cz. IV r. X
24. Ps 143 Dz 26 N cz. IV r. XI
25. Ps 144 Dz 27 N cz. IV r. XII
26. Ps 145 Dz 28 N cz. IV r. XIII
27. Ps 146 Jk 1 N cz. IV r. XIV
28. Ps 147 Jk 2 N cz. IV r. XV
29. Ps 148 Jk 3 N cz. IV r. XVI
30. Ps 149 Jk 4 N cz. IV r. XVII
31. Ps 150 Jk 5 N cz. IV r. XVIII

Jeżeli ci na to pozwoli czas i twoje obowiązki, możesz swoje refleksje i odczucia zapisywać, a jeszcze bardziej dzielić się nimi z twoimi braćmi i siostrami w Chrystusie w małych grupach dzielenia.

Cel takiego czytania i modlitwy jest następujący: podobnie żyć, podobnie myśleć, podobnie czuć - jak JEZUS! Dlatego wprowadzaj w życie to, co ci Bóg da zrozumieć; rzeczy niezrozumiałe i niejasne dla ciebie zaznacz i poproś o światło. To, czego dziś nie pojmujesz, Bóg da ci poznać, gdy zaczniesz żyć według tej odrobiny Słowa, którą Bóg daje ci pojąć dziś. We wszystkim tym nasłuchuj, co Bóg chce ci teraz powiedzieć, jak chce cię prowadzić, czego nauczyć, co wyjaśnić. Odnoś to, co wyczytasz z Ewangelii i "Naśladowania Chrystusa" do twojego życia rodzinnego i społecznego. Ponieważ życie pod panowaniem Jezusa Chrystusa jest duchową walką z szatanem i demonami (Ef 6; Ap 12), dlatego potrzebujesz mocnego wsparcia i osłony. Znajdziesz ją prosząc w modlitwie o pomoc Maryję i św. Michała Archanioła.

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów!

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie: rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie - strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

Święty Michale Archaniele!

Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą ochroną. Niech go Bóg pogromić raczy - pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą - mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Odmawiaj te modlitwy zwłaszcza w chwilach pokus, dziwnych przeszkód i trudności, napaściach złego.