Internetowa Szkoła Modlitwy

Menu główne


Walka modlitwy
Studium z teologii modlitwy
Dominik Wider OCD


Wprowadzenie
Walka modlitwy
     Modlitwa walką przeciw nam samym
     Mentalność świata
     Niepowodzenia na modlitwie
     Przeciwstawienie się temu wszystkiemu
Modlitwa chrześcijańska
     Modlitwa czynna
     Modlitwa liturgiczna
     Współzależność modlitwy liturgicznej i osobistej
     Jedność modlitwy i działania
     Praca - życie czynne
Rozwój modlitwy chrześcijańskiej
     Pomoce w tej modlitwie i w jej rozwoju
     Rozwój modlitwy i życia duchowego
     Znaki pozwalające pozostawić rozmyślanie
     Rozpoznawcze znaki wchodzenia na drogę kontemplacji
     Działanie darów Ducha Świętego
Kierownictwo kontemplatywnymi
Nieustanne pogłębianie wiary
     Wiara drogą do Boga
     Wiara a religia
     Wiara naturalna i nadprzyrodzona
     Wiara a rozum
     Ostatecznie czym jest wiara?
     Potrzeba oczyszczenie rozumu przez wiarę
U podstaw modlitwy wiara w opatrzność
     Ojcze nasz
     Bądź wola twoja
     Opatrzność a całość modlitwy
Roztargnienia i oschłości
     Roztargnienia oraz ich podziały
     Przyczyny roztargnień
Radości i pociechy duchowe
     Radości i pociechy na modlitwie
     Fałszywa miara przykładana do objawów wzruszeń religijnych
     Odrzucanie pociech jest drugą skrajnością
     Samopoznanie na usługach modlitwy
Samotność
     Samotność w ujęciu św. Jana od krzyża
     Fałszywa samotność
     Niebezpieczeństwo utożsamienia się z tłumem
Milczenie
     Milczenie wewnętrzne
     Św. Jan od krzyża o milczeniu wewnętrznym
     Milczenie zewnętrzne
Zasadnicze postawy modlitwy (zakończenie)
     Pokorna czujność serca (KKK 2729-2733)
     Wytrwałość w miłości (KKK 2742-2745)