Internetowa Szkoła Modlitwy

Menu główne


Co o modlitwie wiedzieć należy?
Dominik Wider OCD


Wprowadzenie
Określenie modlitwy chrześcijańskiej
     Wstępne określenie modlitwy
     Modlitwa w ujęciu biblijnym
          Modlitwa Starego Przymierza
          Modlitwa Nowego Przymierza
     Bliższe określenie modlitwy
Natura modlitwy
     Nadprzyrodzoność modlitwy chrześcijańskiej
          Łaska modlitwy
     Cnoty teologalne fundamentem modlitwy chrześcijańskiej
          Wiara
          Nadzieja
          Miłość
     Modlitwa chrześcijańska modlitwą Chrystusa
     Trynitarny charakter modlitw
          Ukierunkowanie na Ojca
          Pośrednictwo Syna
          Kierownictwo Ducha Świętego
     Chrystoformiczność modlitwy chrześcijańskie
          Chrystus się modli
          Chrystus modli się jako człowiek
          Przedmiot modlitwy Chrystusa
          Modlitwa Chrystusa za swoich uczniów
          Chrystus uczy modlitwy
Znaki modlitwy chrześcijańskiej
Świadomość obecności Bożej istotnym momentem modlitwy chrześcijańskiej
     Potrójny sposób obecności Boga w człowieku
     Modlitwa chrześcijańska drogą do obcowania z obecnym Panem
Modlitwa człowieka
     Miejsce modlitwy w religijności człowieka
     Działanie władz człowieka na modlitwie
     Działanie rozumu na modlitwie
          Poznać Boga
          Ześrodkować na Bogu
          Wierzyć w Boga i wierzyć Bogu
     Działanie na modlitwie pamięci wraz z wyobraźnią i fantazję
     Działanie woli na modlitwie
     Udział innych władz na modlitwie
          Zespół działań zmysłów
          Uczucia w odniesieniu do modlitwy
          Rola pojęć umysłowych i wyobrażeń na modlitwie
Modlitwa od strony psychologicznej
Zewnętrzne uwarunkowania modlitwy
     Czas modlitwy
     Miejsce modlitwy
          Stałe miejsce modlitwy
          Miejsca wybrane przez Boga
     Pozycja ciała na modlitwie
Rodzaje modlitwy
     Rodzaje modlitwy od strony celu
          Modlitwa uwielbienia
          Modlitwa dziękczynienia
          Modlitwa przebłagalna
          Modlitwa prośby
     Przymioty modlitwy i problem "modlitw niewysłuchanych"
          Modlitwa ufna
          Modlitwa według woli Bożej
          Modlitwa wytrwała
          Modlitwa skuteczna
     Stopnie modlitwy
          Czytanie duchowe
          Medytacja
     Modlitwa od strony podmiotu
          Dwa wymiary modlitwy
          Wzajemne powiązanie modlitwy liturgicznej i osobistej
          Wzajemne przenikanie się modlitwy liturgicznej i osobistej
          Modlitwa ustna
          Słowa modlitwy
     Modlitwa Kościoła
     Modlitwa sakramentalna
     Modlitwa powtarzań
     Modlitwa myślna
          Konieczność modlitwy w ogólności
          Konieczność modlitwy myślnej
     Rozmyślanie a różne możliwości człowieka
          Modlitwa myślna a modlitwa afektywna
          Modlitwa wewnętrzna czyli rozmyślanie
     Spojrzenie na kontemplację
          Kontemplacja wlana owocem zwyczajnego rozwoju życia łaski
          Teologia kontemplacji